குமரிநாடு.நெற்

தமிழை அறிவோம்..தமிழரை அறிவோம்..பழமைமிக்க தமிழ்ப்பண்பாட்டை அறிவோம்..

திருவள்ளுவர் ஆண்டு - 2049

இன்று 2018, மார்கழி(சிலை) 17 ம் திகதி திங்கட் கிழமை .

பொருட்பால்

தலைப்பு வடிகட்டி     காட்சி # 
# ஆக்கத் தலைப்பு
41 நட்பு
42 நட்பாராய்தல்
43 பழைமை
44 தீ நட்பு
45 கூடாநட்பு
46 பேதைமை
47 புல்லறிவாண்மை
48 இகல்
49 பகைமாட்சி
50 பகைத்திறந்தெரிதல்
 
பக்கம் 5 - மொத்தம் 7 இல்