குமரிநாடு.நெற்

தமிழை அறிவோம்..தமிழரை அறிவோம்..பழமைமிக்க தமிழ்ப்பண்பாட்டை அறிவோம்..

திருவள்ளுவர் ஆண்டு - 2050

இன்று 2019, சித்திரை(மேழம்) 19 ம் திகதி வெள்ளிக் கிழமை .

காமத்துப்பால்

தலைப்பு வடிகட்டி     காட்சி # 
# ஆக்கத் தலைப்பு
1 ஊடலுவகை
2 புலவி நுணுக்கம்
3 புலவி
4 நெஞ்சொடுபுலத்தல்
5 புணர்ச்சிவிதும்பல்
6 குறிப்பறிவுறுத்தல்
7 அவர்வயின்விதும்பல்
8 நிறையழிதல்
9 நெஞ்சொடுகிளத்தல்
10 உறுப்புநலனழிதல்
11 பொழுதுகண்டிரங்கல்
12 கனவுநிலையுரைத்தல்
13 நினைந்தவர்புலம்பல்
14 தனிப்படர்மிகுதி
15 பசப்புறுபருவரல்
16 கண்விதுப்பழிதல்
17 படர்மெலிந்திரங்கல்
18 பிரிவாற்றாமை
19 அலரறிவுறுத்தல்
20 நாணுத்துறவுரைத்தல்
 
பக்கம் 1 - மொத்தம் 2 இல்