குமரிநாடு.நெற்

தமிழை அறிவோம்..தமிழரை அறிவோம்..பழமைமிக்க தமிழ்ப்பண்பாட்டை அறிவோம்..

திருவள்ளுவர் ஆண்டு - 2050

இன்று 2019, சித்திரை(மேழம்) 19 ம் திகதி வெள்ளிக் கிழமை .

பொருட்பால்

தலைப்பு வடிகட்டி     காட்சி # 
# ஆக்கத் தலைப்பு
1 கயமை
2 இரவச்சம்
3 இரவு
4 நல்குரவு
5 உழவு
6 குடிசெயல்வகை
7 நாணுடைமை
8 நன்றியில்செல்வம்
9 பண்புடைமை
10 சான்றாண்மை
11 பெருமை
12 மானம்
13 குடிமை
14 மருந்து
15 சூது
16 கள்ளுண்ணாமை
17 வரைவின்மகளிர்
18 பெண்வழிச்சேறல்
19 பெரியாரைப் பிழையாமை
20 உட்பகை
 
பக்கம் 1 - மொத்தம் 4 இல்